Steenen Hoofd 56

4825 AK Breda Huur

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
EUR 50,- p/m² p/j
Status
beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
bedrijfsruimte
Bouwjaar
2022

Bedrijfshal

Oppervlakte
722 m²
Vloerbelasting
750
Voorzieningen
Loading docks, betonvloer, toilet
Logistieke functie
1

Kantoorruimte

Terrein

Buitenruimte

Ligging
Bedrijventerrein

Omschrijving

Op het bedrijventerrein ‘De Krogten’ in Breda komt een mezzanine met een oppervlakte van circa 722 m2 vloeroppervlak beschikbaar voor (onder)huur en maakt onderdeel uit van een logistieke unit die in gebruik is bij Brouwerij Frontaal. Het duurzame logistieke multi-tenant bedrijfscomplex staat ook wel bekend als ‘The Bay’. Het gehuurde beschikt over onder meer het medegebruik van maximaal 3 loading docks, een betonvloer met een maximale vloerbelasting van 750 kg/m2 en maximaal 20 eigen parkeerplaatsen. Verder beschikt de unit over een eigen entree, toilet- en waterpunt op de begane grond. Over logistieke handelingen worden door huurder en verhuurder in overleg nadere afspraken gemaakt.

Locatie
Het object bevindt zich op een uitstekende locatie op bedrijventerrein ‘De Krogten’, gelegen aan de noordzijde van Breda. Zo’n 400 bedrijven zijn hier gehuisvest, zowel midden- en kleinbedrijven als groothandelszaken. Via de Noordelijke Rondweg van Breda zijn zowel de A16 (Antwerpen/Breda/Rotterdam) als de A27 (Breda/Utrecht) goed bereikbaar.

Bestemming
Thans is van toepassing het vigerende bestemmingsplan ‘De Krogten' onherroepelijk verklaard op 25 november 2004, waaruit blijkt dat onderhavige locatie de bestemming ‘Bedrijven' heeft. Binnen deze bestemming zijn op grond van de voorschriften bedrijven in de milieucategorie 3 tot en met 5 (zone B5) uit het bestemmingsplan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan. Voor een compleet beeld verwijzen wij u naar het omgevingsloket.

Oppervlakte
De oppervlakte van de mezzanine bedraagt circa 722 m².

Opleveringsniveau
Het object wordt opgeleverd in de huidige staat onder meer voorzien van:
- een eigen toegangsdeur op de begane grond;
- een trapopgang naar de eerste verdieping;
- een eigen toilet- en waterpunt op de begane grond;
- een betonvloer met een maximale vloerbelasting van 750 kg/m2;
- LED-verlichting;
- sprinkler;
- het exclusieve mede-gebruik van maximaal 3 loading docks;
- een nog te realiseren scheidingswand op de mezzanine (in overleg);
- een constante temperatuur tussen de 18 en 20 graden;
- maximaal 20 eigen parkeerplaatsen.

Huurprijs
De huurprijs bedraagt EUR 50,- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.

Servicekosten
Door of vanwege verhuurder wordt de levering van de volgende zaken en diensten verzorgd:
- Het voorschot voor water en elektra wordt in nader overleg en vastgesteld met de huurder;
- Onderhoud en keuring loading docks;

Het pakket servicekosten wordt in samenspraak tussen partijen vastgesteld.

Huurtermijn
In overleg.

Opzegtermijn
In overleg.

Huurbetaling
Betaling per maand vooruit.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur, servicekosten en BTW.

Omzetbelasting
De huurprijs wordt belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een BTW-belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW- wetgevingsvoorstelling huurder niet meer aan het criterium meer dan 90% BTW-belaste prestaties verricht voldoet, en zodoende het verzoek om BTW-belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

Overige condities
Huurovereenkomst conform model verhuurder welke is gebaseerd op het model Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) op 30-01-2015, met de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Voorbehoud
Schriftelijke goedkeuring voor de (onder)huur van hoofdverhuurder en onderverhuurder.
Lees meer

Kaart

Brochure(s)

Vraag meer informatie aan