Munnikenheiweg 37

4879 NE Etten-leur Verhuurd

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
verhuurd
Status
verhuurd
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
bedrijfsruimte
Bouwjaar
2000

Bedrijfshal

Oppervlakte
5.545 m²
In units vanaf
1.850 m²
Voorzieningen
Overheaddeuren, krachtstroom, betonvloer, toilet, pantry

Kantoorruimte

Oppervlakte
605 m²
Voorzieningen
Te openen ramen
Verdiepingen
3

Terrein

Buitenruimte

Ligging
Bedrijventerrein

Omschrijving

Op zichtlocatie aan de A-58 komt een representatief bedrijfsobject met kantoren, buitenterrein en een zware stroomvoorziening beschikbaar voor de verhuur. Het object omvat aan weerszijden een bedrijfsruimte met mezzanine, aan de voorzijde een drielaags kantorensectie en in de kern secundaire ruimtes. Het buitenterrein zal geschikt worden gemaakt ten behoeve van opslag en parkeren. De zware stroomvoorziening heeft een vermogen van 250V 440V 147kW, contractvermogen 250 Ampère, transformator 1000 Ampère. Deelverhuur wordt door verhuurder bespreekbaar gesteld. Wij treden graag met u in gesprek om tot een passende invulling te komen. Aanvaarding is mogelijk vanaf 1 januari 2024. Interesse? Wij leiden je graag vrijblijvend rond tijdens een bezichtiging.

USP's
1. Absolute zichtlocatie
2. Zware elektra voorziening aanwezig (vermogen 250V 440V 147kW, contractvermogen 250A, transformator 1000A)
3. Groot buitenterrein verdeeld over het voor -en achterterrein

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID
Onderhavig bedrijfsobject is gelegen op een zichtlocatie aan de snelweg A58 op bedrijventerrein Vosdonk te Etten-Leur. Vosdonk is een groot bedrijventerrein in de gemeente Etten-Leur waar een diversiteit aan activiteiten plaatsvinden. Het bevindt zich ten westen van Etten-Leur, ten zuiden van de spoorlijn naar Roosendaal. De bereikbaarheid van Vosdonk is goed te noemen per auto en vrachtwagen.

BESTEMMINGSPLAN
Thans is van toepassing het vigerende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vosdonk' dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 12 juni 2012 en ‘Herziening 1 Bedrijventerrein Vosdonk dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit op 2 februari 2015. Hieruit blijk dat de enkelbestemming 'Bedrijf-2' van toepassing is met de functieaanduidingen ‘bedrijf tot en met categorie 4.2’. Op basis van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan zijn de voor ‘Bedrijventerrein-2’ aangewezen gronden bestemd voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten die behoren tot categorie 2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 voor zover die voorkomen in de bij deze planregels behorende staat van bedrijfsactiviteiten, ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.2’. Ook is detailhandel in volumineuze goederen ook toegestaan.

OPPERVLAKTE EN HOOGTE
Het object beschikt in totaliteit (exclusief buitenterrein) over een verhuurbaar vloeroppervlak van circa 7.745 m2 welke als volgt is onderverdeeld:

Bedrijfsruimte:
Circa 5.545 m2, waarvan circa 3.724 m2 op de begane grond verdeeld over de oostvleugel en de westvleugel en circa 1.821 m2 mezzanine op de eerste verdieping, eveneens verdeeld over de oost – en westvleugel.

Hoogte bedrijfsruimte begane grond: oplopend van circa 4,9m1 tot circa 6,0m1
Hoogte mezzanine: oplopend van circa 3,35m1 tot circa 4,15m1

Kantoorruimte:
Circa 605 m2 kantoorruimte als volgt verdeeld: circa 196 m2 kantoorruimte op de begane grond, circa 273 m2 kantoorruimte op de verdieping en circa 136 m2 kantoorruimte op de tweede verdieping.

Secundaire ruimten:
Circa 1.595 m2 secundaire ruimten, zijnde verkeers-, toilet -, facilitaire en techniekruimtes verspreid over het gebouw.

Buitenterrein:
Het verharde buitenterrein aan de voor- en achterzijde bedraagt in totaliteit circa 2.900 m2 en zal door verhuurder geschikt worden gemaakt voor opslag en parkeren.

Deelverhuur is bespreekbaar. Wij treden graag met u in gesprek om tot een passende invulling te komen.

HUURPRIJS
De huurprijs bedraagt:
Bedrijfsruimte: EUR 49,00 per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW. 
Mezzanine: EUR 35,- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.
Buitenterrein: EUR 15,- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.
Kantoorruimte: EUR 85,- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.
Secundaire ruimten: EUR 0,- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW. 

De huurprijs van het gehele object bedraagt EUR 325.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

SERVICEKOSTEN
Ten aanzien van de servicekosten wordt een voorschot ter grootte van EUR 2,00 per m2 per jaar voor de bedrijfsruimte, mezzanine en kantoorruimte gehanteerd, te vermeerderen met omzetbelasting.

Door of vanwege Verhuurder wordt de levering van de volgende zaken en diensten verzorgd:
• Periodiek onderhoud en keuringen brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie;
• Periodiek onderhoud en keuringen brandslanghaspels en poederblussers;
• Periodiek onderhoud en keuringen klimaatinstallatie;
• Periodiek onderhoud en keuringen elektrische installatie (NEN 3140);
• Periodiek onderhoud en keuringen overhead deuren;
• Periodiek onderhoud en keuringen van de verwarmingsketels;
• Reinigen dak en gevel;
• Periodiek onderhoud en keuringen schuifpoort(en);
• Periodiek onderhoud en keuringen buitenverlichting;
• Periodiek onderhoud buitenterrein/groenvoorziening;
• 5 % administratiekosten over de overige leveringen en diensten.

AANVAARDING
Op korte termijn beschikbaar, in overleg.

HUURTERMIJN
Een huurperiode van 5 jaar met aansluitend een (optie)periodes van telkens 5 jaar. Kortere periodes in overleg.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur, servicekosten en BTW.

RECLAMEUITVOERING
Uitsluitend in overleg met en na goedkeuring van verhuurder.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt in huidige staat opgeleverd. Wensen kunnen in overleg worden besproken.

NUTSVOORZIENINGEN
Het object beschikt over eigen meters ten behoeve van de registratie van het verbruik van gas, water en elektra. Huurder zal rechtstreeks overeenkomsten sluiten met de leveranciers.

OMZETBELASTING
De huurprijs wordt belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een BTW-belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW-wetgevingsvoorstelling huurder niet meer aan het criterium meer dan 90% BTW-belaste prestaties verricht voldoet, en zodoende het verzoek om BTW-belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

DISCLAIMER
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Lees meer

Kaart

Brochure(s)

Vraag meer informatie aan