Argon [type L]

4751 XC OUD GASTEL Koop € 510.000,- v.o.n.

Kenmerken

Overdracht

Koopprijs
€ 510.000,- v.o.n.
Status
beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
bedrijfsruimte
Bouwjaar
2023
Bouwperiode
vanaf 2021 tm 2030

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
508 m²

Bedrijfshal

Oppervlakte
279 m²
Voorzieningen
Overheaddeuren, betonvloer

Kantoorruimte

Oppervlakte
208 m²
Voorzieningen
Te openen ramen
Verdiepingen
1

Terrein

Omschrijving

Deze kwalitatieve en hoogwaardige nieuwbouwontwikkeling omvat een zestal nieuw te realiseren (casco) representatieve multifunctionele bedrijfsruimtes met kantoorruimte -en/of showrooms, gelegen op uitstekende locatie op bedrijventerrein Borchwerf II direct langs de Rijksweg A17 (Bergen op Zoom/Moerdijk). De totale oppervlakte (BVO) varieert per unit van circa 443m2 tot circa 557m2. De oppervlaktes van de bedrijfsruimtes op de begane grond (BVO) variëren per unit van circa 257m2 tot circa 314m2. De oppervlaktes van de kantoren c.q. showrooms op de eerste verdieping variëren per unit van circa 186m2 tot circa 243m2. Interesse? Wij staan u graag te woord!

LOCATIE & BEREIKBAARHEID
Bedrijventerrein Borchwerf II wordt gekenmerkt door een diversiteit aan bedrijven actief in diverse segmenten. Het perceel kent een goede bereikbaarheid en directe aansluiting op de A17 (Bergen op Zoom/Moerdijk) en A58 richting Rotterdam en Antwerpen.

KADASTRALE INFORMATIE
De multifunctionele bedrijfsunits worden gerealiseerd op een kavel welke bekend staat bij de gemeente Oud en Nieuw-Gastel, sectie H, nummer 2880. Iedere unit zal worden geleverd op eigen grond. Het omliggende terrein zal mandelig worden.

BESCHIKBAARHEID
Unit L: EUR 510.000,- Vrij op Naam (VON), te vermeerderen met BTW
Totale oppervlakte: circa 487m2 BVO
Begane grond: circa 279m2 BVO
Eerste verdieping: circa 208m2 BVO
7 eigen parkeerplaatsen
Perceelsoppervlakte: circa 508 m2, waarvan circa 229 m2 aandeel in het mandelig terrein

Voor de actuele status en beschikbaarheid van de verschillende types binnen deze nieuwbouwontwikkeling kunt u ten allen tijde contact opnemen met ons kantoor.

BESTEMMING
Het perceel valt binnen het vigerende bestemmingsplan Borchwerf II, vastgesteld op 20 juni 2013. Op basis van de plankaart heeft het perceel de enkelbestemming 'Bedrijf'. De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven in milieucategorie 3.1 zoals vermeld in de bij deze regels behorende Staat van bedrijven en inrichtingen (SBI) binnen het aanduidingsvlak ‘bedrijf van categorie 3.1’, uitgezonderd Bevi-bedrijven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Ruimtelijke Plannen.

OPLEVERINGSDATUM- EN TERMIJN
De oplevering is geprognotiseerd in het 4e kwartaal van 2023. Het gehele werk zal worden opgeleverd binnen 200 werkbare werkdagen na gereedkomen van de funderingsconstructie.

Bij de start van de bouw wordt een globale, niet bindende, opleveringsprognose gegeven (3de kwartaal 2023). Dit is een globale datum waarop het gebouw voor gebruik gereed zal zijn. Deze datum kan beïnvloed worden door externe factoren zoals bijvoorbeeld het weer en onvoorziene gebeurtenissen zoals het Oekraïne conflict. Derhalve kunnen aan de opleveringsprognose geen rechten worden ontleent. Tevens kan de opleveringsdatum beïnvloed worden door wijzigingen en extra werk. Bij het uitvoeren van extra werk zal de aannemer aangeven welke invloed dit heeft op de opleveringsdatum.

CONSTRUCTIE
- De constructie van het gebouw wordt opgebouwd uit prefab betonnen scheidingswanden. De gevels en het dak wordt voorzien van stalen liggers en kolommen met hulpstaal.
- De geïsoleerde gevelbeplating bestaat uit sandwichpanelen in de kleur Ral 9004. Door de toepassing van de isolatielaag wordt een isolatiewaarde voor de sandwich gevelbeplating bereikt met een Rc=4,5m2K/w. De sandwich wordt geleverd inclusief de nodige lekdorpels, waterslagen, dakkappen en hoek- en aansluitstukken.
- De buitenkozijnen en ramen worden uitgevoerd in aluminiumkozijnen. De kozijnen worden voorzien van de nodige afdichtings- en aansluitvoorzieningen. De ramen worden voorzien van het nodige scharnieren, en tochtweringsprofielen. Het hang- en sluitwerk van de buitenramen en deuren worden opgeleverd met inbraakwerend hang- en sluitwerk (SKG**). De voordeur wordt voorzien van een brievenbus.
- Het dak wordt uitgevoerd in sandwichpanelen, deze zal parkerloos uitgevoerd worden. De dakbedekking 1-laags lichtgrijze kunststof pvc uitvoering, zwaardere uitvoering circa 1,5mm dik. Het dak en de staalconstructie zijn voorbereid op zonnepanelen tot maximaal 20 kg/m2.

OPLEVERINGSNIVEAU
De bedrijfsunits worden opgeleverd in casco staat, onder meer voorzien van:
- Zelfstandige entreedeur;
- De buitenkozijnen en ramen worden voorzien van hoog rendement isolatieglas in blanke HR++ isolatieglas (U=1.2W/m2K) uitvoering.
- Overheaddeur 4,00 x 4,00 meter, uitgevoerd in geïsoleerde dubbelwandige panelen. De overheaddeur wordt rondom voorzien van een rubberen afdichting en is van binnenuit af te sluiten met een grendel;
- Monoliet afgewerkte betonvloer op de begane grond;
- Volwaardige verdiepingsvloer uitgevoerd in prefab betonnen kanaalplaatvloeren;
- Rioleringsaansluiting;
- De koud waterleidingen wordt aangelegd tot in de meterkast;
- Meterkast voorzien water- en elektrameter;
- In de meterkast komt 3 x 35 Ampère binnen;
- Door de aannemer wordt een extra doorvoer in meterkast voorzien, voor een eventuele internet kabel.
- Afgedopt rioleringspunt ten behoeve van toilet en pantry onder de trap op de begane grond;
- Houten trap inclusief hekwerk met spijlen naar de verdieping. Het trapgat zal ook worden voorzien worden van een hekwerk met spijlen;
- Klinkerverharding op het buitenterrein. Ter plaatse van de bestratingen worden de nodige straatkolken aangebracht voor de afvoer van het regenwater. De eerste circa 3 meter voor de gebouwen aan de straatzijde is gereserveerd voor de kabel- en leidingbeheerders.

WIJZIGINGEN
De koper is gerechtigd in, op of aan het bouwplan de naar zijn oordeel noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen alsook de door of vanwege enige overheidsinstantie verlangde wijzigingen aan te brengen, mits deze geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het gekochte\gehuurde zonder dat zulks aanleiding zal geven tot enige verrekening met de koper\huurder. Maatafwijkingen hieruit voortvloeiende kunnen voor komen.

TERREININVENTARIS
Eventuele inrichtingselementen als tuin aanleg zijn in het project opgenomen en zal tijdens of na de bouw in overleg met de aannemer worden gerealiseerd. Eventuele hekwerken of andere beplanting is niet opgenomen.

FINANCIERING
Bij het sluiten van de koop wordt door de makelaar een koop- aannemingsovereenkomst opgesteld welke vervolgens door partijen wordt ondertekend. Op verzoek van de koper kan er een ontbindende voorwaarde voor financiering worden opgenomen. De termijn hiervoor is maximaal 6 weken.

Binnen 21 dagen na ondertekening van de koop- aanneemovereenkomst dient koper een waarborgsom te storten groot 10% van de koopsom. In plaats van deze waarborgsom kan er ook een bankgarantie gesteld worden. Deze waarborgsom of bankgarantie geldt als zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van de koper, voortvloeiend uit de getekende koop- en aannemingsovereenkomst.

BETALINGEN
De kopers betalen in een aantal termijnen de diverse stadia van de bouw. Betalingen en wijze van betaling staan vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst.

MEER INFORMATIE?
EQ Real Estate
076 205 51 41
Lees meer

Kaart

Plattegronden

Brochure(s)

Vraag meer informatie aan